NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 3 /2014

NIFU Temanotat 3/2014. En større kartlegging blant NHOs medlemsbedrifter viser at over halvparten av bedriftene vil vektlegge fremmedspråk ved nyansettelser. Nest etter engelsk fremstår tysk som det viktigste fremmedspråket. Noe overraskende kommer polsk på plassen deretter. I enkelte regioner og blant større bedrifter er fransk fortsatt på tredjeplass.

detaljer

Tittel NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 3 /2014
KategoriArbeidsnotat
ForfatterTone Cecilie Carlsten
ForfatterEspen Solberg
ForfatterPål Børing
ForfatterKristoffer Rørstad
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0060-8