Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen: Evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv

NIFU-rapport 2014:49. På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har NIFU gjennomført en evaluering av åtte av de nasjonale sentrene i opplæringen. Sentrene er opprettet for å bistå utdanningsmyndighetene i gjennomføringen av utdanningspolitikken og utviklingen av kvaliteten i opplæringen, og evalueringen gir svar på sentrenes rolle og funksjon innen disse ansvarsområdene.

detaljer

Tittel Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen: Evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv
KategoriRAPPORT
ForfatterPer O Aamodt
ForfatterIdunn Seland
ForfatterVibeke Opheim
ForfatterTone Cecilie Carlsten
ForfatterBerit Lødding
ForfatterTrude Røsdal
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0058-5
issn1892-2597