Skoler med entreprenørskapstilbud – mindre frafall?

NIFU-rapport 2014:50. Denne rapporten er en del av følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanning som NIFU har utført i samarbeid med Østlandsforskning siden 2010. Oppdragsgivere er Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Prosjektet skulle evaluere og følge opp Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen 2009–2014, men bestod samtidig av flere selvstendige delprosjekter. Denne rapporten omhandler ett av de mange delprosjektene under følgeforskningsprosjektet, prosjektet «Mulige effekter av entreprenørskapsopplæring med tanke på å forhindre frafall i videregående opplæring».

detaljer

Tittel Skoler med entreprenørskapstilbud – mindre frafall?
Kategori RAPPORT
ForfatterLiv Anne Støren
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0059-2
issn1892-2597