Finansieringssystem for fagskoler: Stabilitet og endring

NIFU Arbeidsnotat 2014:13. KD har gitt NIFU i oppdrag å vurdere forslag til ny finansieringsordning for fagskoler og beregning av tilskudd gjennom ny finansieringsordning ut fra det foreløpige forslaget til alternative finansieringsordninger for fagskoler, som NIFU har fått seg forelagt fra KD.

detaljer

Tittel Finansieringssystem for fagskoler: Stabilitet og endring
KategoriArbeidsnotat
ForfatterKyrre Lekve
ForfatterTerje Næss
ForfatterRune Borgan Reiling
ForfatterTrude Røsdal
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0034-9
issn1894-8200