Kartlegging og analyse av tannhelse- og odontologisk forskning i Norge

NIFU-rapport 2014:48. Denne rapporten er en kartlegging og analyse av tannhelse- og odontologisk forskning i Norge, og er utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Ressursinnsatsen til den odontologiske forskningen er belyst av både FoU-personale og –utgifter, mens resultater er belyst med avlagte doktorgrader og vitenskapelige publikasjoner og siteringer.

detaljer

Tittel Kartlegging og analyse av tannhelse- og odontologisk forskning i Norge
KategoriRAPPORT
Kristoffer Rørstad
Hebe Gunnes
Ole Wiig
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0070-7
issn1892-2597