Hva koster en student? En kostnadskartlegging av universiteter og høgskoler

NIFU-rapport 2014:52.  På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NIFU og Deloitte gjennomført dette prosjektet som tar sikte på å kartlegge kostnadene i norske universiteter og høgskoler. Formålet med denne rapporten er å gjennomføre en kostnadsanalyse som kartlegger hvordan kostnadene fordeler seg på ulike deler av kjernevirksomheten, for så å analysere forskjeller i kostnadsnivå mellom institusjoner og ulike studier i universitets- og høgskolesektoren.

detaljer

Tittel Hva koster en student? En kostnadskartlegging av universiteter og høgskoler
KategoriRAPPORT
ForfatterRune Borgan Reiling
ForfatterMirjam Snåre
ForfatterEdvin Finnanger
ForfatterTorstein Rikter-Svendsen
ForfatterStein Bjørnstad
ForfatterPer O Aamodt
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0064-6
issn1892-2597