Tiltak mot frafall ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo

NIFU-rapport 2014:47. Tema for denne rapporten er tiltak for å forhindre frafall i humanistiske fag. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, som har hatt utfordringer i forhold til frafall og gjennomføring over lenger tid. De seneste årene har fakultetet satt i verk flere tiltak som har til hensikt å bedre tallene og bedre studiegjennomføringen. Rapporten dokumenterer arbeidet Det humanistiske fakultet har gjort for å forhindre frafall, ved å oppsummere hva som er gjort og, dersom det er mulig, finne ut hva som har fungert bedre eller dårligere

detaljer

Tittel Tiltak mot frafall ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo
Kategori RAPPORT
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0053-0
issn1892-2597