En sammenligning av lønnsnivået ved Høgskolen i Ålesund med andre høyere utdanningsinstitusjoner: Lønnsnivå og lønnsutvikling blant ansatte i faglige, tekniske og administrative stillinger

NIFU Arbeidsnotat 2014:17. Dette arbeidsnotatet presenterer en figur- og tabellsamling med oversikt over lønnsnivå og lønnsutvikling ved Høgskolen i Ålesund, samt et utvalg av andre høyere utdanningsinstitusjoner for perioden 2010-2013. I arbeidsnotatet forsøker vi også å gi noen forklaringer på eventuelle forskjeller i nivå og utvikling mellom de ulike utdanningsinstitusjonene.

detaljer

Tittel En sammenligning av lønnsnivået ved Høgskolen i Ålesund med andre høyere utdanningsinstitusjoner: Lønnsnivå og lønnsutvikling blant ansatte i faglige, tekniske og administrative stillinger
KategoriArbeidsnotat
ForfatterRune Borgan Reiling
ForfatterPål Børing
ForfatterHebe Gunnes
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0039-4
issn1894-8200