Opplæringskontorene i fag- og yrkesopplæringen – avgjørende bindeledd eller institusjon utenfor kontroll?

NIFU-rapport 2014:51. Prosjektet, som har vært finansiert av Utdanningsdirektoratet, tar for seg opplæringskontorene i fag- og yrkesopplæringen, deres organisering, deres økonomi og deres rolle i fagopplæringssystemet. Rapporten er et ledd i kunnskapsinnhentingen i arbeidet med samfunnskontrakten for flere læreplasser, inngått mellom utdanningsmyndighetene og arbeidslivsorganisasjonene for perioden 2010-2015.

detaljer

Tittel Opplæringskontorene i fag- og yrkesopplæringen – avgjørende bindeledd eller institusjon utenfor kontroll?
KategoriRAPPORT
ForfatterHåkon Høst
ForfatterAsgeir Skålholt
ForfatterRune Borgan Reiling
ForfatterCay Gjerustad
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0062-2
issn1892-2597