Metodenotat: Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til fast vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013 – Revidert og utvidet utgave

Kunnskapsdepartementet finansierer et strategisk forskningsprosjekt (2012-2014) om kvalitet i høyere utdanning og samspill mellom UH-sektoren og samfunnet. NIFU – Nordisk Institutt for Studier av innovasjon, forskning og utdanning – leder prosjektet. En viktig del av datagrunnlaget er en elektronisk spørreundersøkelse til fast vitenskapelig ansatte i universitets- og høyskolesektoren, som nå er avsluttet.Her beskrives spørreundersøkelsens formål, utvalg og datainnsamlingsprosess, samt hvilke tiltak som har vært gjort for å få en høy svarprosent, betraktninger om undersøkelsens representativitet og påkobling av registerdata. Til slutt finnes noen viktige presiseringer.

detaljer

Tittel Metodenotat: Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til fast vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013 – Revidert og utvidet utgave
KategoriArbeidsnotat
ForfatterErica Waagene
ForfatterIngvild Stakkevold Reymert
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0076-9
issn1894-8200