Forskning om norsk offentlig sektor: En kartlegging av forskningsmiljøer og -ressurser

NIFU Arbeidsnotat 2014:19. Dette arbeidsnotatet er utarbeidet etter avtale med Norges forskningsråd. I forbindelse med Forskningsrådets arbeid med forskning og innovasjon i offentlig sektor ønsket rådet å identifisere fagmiljøer som utfører forskning om norsk offentlig sektor, samt få oversikt over ressursene disse miljøene rår over. Formålet med denne rapporten er derfor todelt. Først identifiseres de sentrale forskningsmiljøene på feltet, deretter kartlegges ressurser til FoU ved disse miljøene.

detaljer

Tittel Forskning om norsk offentlig sektor: En kartlegging av forskningsmiljøer og -ressurser
KategoriArbeidsnotat
Hebe Gunnes
Kristoffer Rørstad
Ole Wiig
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0071-4
issn1894-8200