NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1/2015

NIFU Temanotat 2015:1. Stort behov for fagarbeidere blant NHOs medlemsbedrifter: Tall fra NHOs kompetansebarometer 2015 viser at omtrent hver tredje NHO-bedrift har et stort behov for ansatte med yrkesfag. Fagskoleutdanning er også høyt etterspurt. Behovet finnes i de fleste landsforeningene. Det fordeler seg også jevnt på bedriftsstørrelse. Blant yrkesfaglige retninger er byggfag etterspurt av flest bedrifter.

detaljer

Tittel NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1/2015
KategoriArbeidsnotat
ForfatterEspen Solberg
ForfatterKristoffer Rørstad
ForfatterTone Cecilie Carlsten
ForfatterPål Børing
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0082-0