Entreprenørskapsutdanning i Norge – status og veien videre: Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen

NIFU-rapport 2015:2. Denne rapporten er sluttrapporten fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen som har blitt gjennomført i samarbeid mellom NIFU og Østlandsforskning. Prosjektet er finansiert av Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Prosjektet startet opp høsten 2010, og har således pågått i fire og et halvt år. I denne rapporten gis en sammenstilling av resultatene av det samlede arbeidet som er gjort. Det gis en oppsummering av hva som er status for entreprenørskapsutdanning nå og hvilke utfordringer man står overfor fremover. En viktig del av prosjektet har vært å evaluere handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen og vurdere den som politisk instrument, og å gi innspill til hvordan det videre arbeidet med entreprenørskapsutdanning bør følges opp.

detaljer

Tittel Entreprenørskapsutdanning i Norge – status og veien videre: Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen
KategoriRAPPORT
Olav R Spilling
Vegard Johansen
Liv Anne Støren
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0067-7
issn1892-2597