Kompetansebehov i kraftnæringen: Tilleggsstudie basert på NHOs kompetansebarometer 2014

NIFU-rapport 2015:7. Formålet med denne rapporten er å analysere framtidige kompetansebehov i kraftnæringen, undersøke bedriftenes arbeid med å definere og kartlegge kompetansebehov og hvordan de arbeider for å dekke behovet. Denne studien bygger på arbeidet som ble gjort i NHOs kompetansebarometer 2014. Rapporten er basert på tre ulike delstudier, i) en litteraturstudie som gir oversikt over hvordan ulike rammebetingelser påvirker framtidige kompetansebehov i bransjen, ii) en tilleggsanalyse av Kompetansebarometerets data for medlemsbedrifter i Energi Norge samt iii) en intervjustudie som hadde som formål å «gå bak tallene» og utvikle en bedre forståelse av de kompetansene bedriftene har størst behov for. I tillegg skulle intervjustudien forsøke å avdekke anslåtte behov for ingeniører og fagarbeidere innen elektrofag samt undersøke hvordan bedriftene svarer på eksterne og bedriftsinterne utfordringer knyttet til HR og ledelse. For å kombinere de to målene gjennomførte vi fem workshops, der informantene fikk anledning til å kommentere hovedfunn fra Kompetansebarometeret som helhet og funn relatert til kraftnæringen.

detaljer

Tittel Kompetansebehov i kraftnæringen: Tilleggsstudie basert på NHOs kompetansebarometer 2014
KategoriRAPPORT
ForfatterDorothy Sutherland Olsen
ForfatterTone Cecilie Carlsten
ForfatterKristoffer Rørstad
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0080-6
issn1892-2597