Kompetansebehov i Norsk Industri: Resultater fra NHOs kompetansebarometer 2014 for medlemsbedriftene i landsforeningen Norsk Industri

NIFU arbeidsnotat 2015:6. Denne undersøkelsen gir et bilde av kompetansebehovene i norske industribedrifter, uttrykt gjennom svarene fra 673 medlemsbedrifter i landsforeningen Norsk Industri. Disse bedriftene representerer nærmere 50 000 årsverk og gir et godt bilde av mangfoldet av bedrifter innenfor landsforeningen. Svarene gir uttrykk for bedriftenes oppfatninger våren 2014.

detaljer

Tittel Kompetansebehov i Norsk Industri: Resultater fra NHOs kompetansebarometer 2014 for medlemsbedriftene i landsforeningen Norsk Industri
KategoriArbeidsnotat
ForfatterEspen Solberg
ForfatterPål Børing
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0090-5
issn1894-8200