Kreftforeningens posisjon, habilitet og tillit som forskningsfinansiør

NIFU-rapport 2015:5. I denne rapporten analyseres Kreftforeningens posisjon som finansieringskilde for norsk kreftforskning, samt søknads- og vurderingsprosessen som benyttes ved tildeling av forskningsmidler fra Kreftforeningen. Både habilitet og ressursbruk i tildelingsprosessen og forskernes tillit til denne prosessen gjennomgås. Prosjektet er utført på oppdrag fra Kreftforeningen.

detaljer

Tittel Kreftforeningens posisjon, habilitet og tillit som forskningsfinansiør
KategoriRAPPORT
ForfatterLiv Langfeldt
ForfatterInge Ramberg
ForfatterOle Wiig
ForfatterHebe Gunnes
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0075-2
issn1892-2597