Forskergrupper i universitets- og høgskolesektoren

NIFU Arbeidsnotat 2015:2. I dette notatet reiser vi spørsmålet om hva etableringen av formelle forskergrupper betyr for kvaliteten på forskningen og utdanningen ved universiteter og høgskoler. Disse gruppene har fått større betydning for organiseringen av både forsknings- og utdanningsvirksomheten; også i fag der samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved samme institusjon har vært lite utbredt. I lys av internasjonal litteratur presenterer og diskuterer vi her resultatene fra en spørreundersøkelse blant fast vitenskapelig ansatte i universitets- og høgskolesektoren i 2013, som ledd i NIFUs strategiske forskningsprosjekt om kvalitet og samspill i universitets- og høgskolesektoren.

detaljer

Tittel Forskergrupper i universitets- og høgskolesektoren
KategoriArbeidsnotat
ForfatterSvein Kyvik
ForfatterIngvild Reymert
ForfatterAgnete Vabø
ForfatterAina Alvsvåg
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0096-7
issn1894-8200