Praktisk øving i tannhelseutdanningene i Norge: En sammenligning av ulike studiemodeller

NIFU-rapport 2015:12. Ofte antar man at samme studium, kanskje særlig innenfor profesjonsstudiene, utdanner «like» yrkesutøvere uavhengig av utdanningssted. I denne rapporten gjør vi et dypdykk inn i tannhelsefeltet for å se på hvordan forskjeller i organisering av praktisk trening i utdanningene (ekstern veiledet praksis, intern klinikk og ferdighetstrening) både gir utdanninger med svært forskjellige profiler og er basert på at utdanningene skal ha forskjellige profiler.

detaljer

Tittel Praktisk øving i tannhelseutdanningene i Norge: En sammenligning av ulike studiemodeller
KategoriRAPPORT
ForfatterMari Elken
ForfatterTrude Røsdal
ForfatterSiri Aanstad
ForfatterJoakim Caspersen
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0094-3
issn1892-2597