Velferdsforskning i Norge 2013: Ressurser og resultater

NIFU-rapport 2015:10. NIFU har nå kartlagt ressurser og resultater innenfor velferdsforskning for andre gang, etter avtale med Norges forskningsråd. Kartleggingen gjelder 2013, den forrige var for 2011. NIFU gjennomfører tilsvarende kartlegginger på andre høyt prioriterte forskningsområder med jevne mellomrom. Rapporten måler ressursinnsatsen til velferdsforskning og fokuserer på finansiering, forskningssamarbeid, forskerpopulasjonen m.m. i 2013, men presenterer også tall for utviklingen fra 2011. Undersøkelsen omfatter i tillegg bibliometriske analyser av den vitenskapelige produksjonen, både nasjonalt og internasjonalt. Analysene gir også en oversikt over publisering av velferdsforskning i form av rapporter, noe som er viktig for instituttsektoren.

detaljer

Tittel Velferdsforskning i Norge 2013: Ressurser og resultater
KategoriRAPPORT
ForfatterMarte Blystad
ForfatterSusanne Lehmann Sundnes
ForfatterDag W. Aksnes
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0098-1
issn1892-2597