NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 2014:5. Ferdigheter og holdninger

NIFU Temanotat 2014:5. Ni av ti NHO-bedrifter legger stor vekt på samarbeidsevne når de skal ansette nye medarbeidere. Under halvparten av bedriftene sier det samme om kreativitet. Det viser en undersøkelse gjennomført blant NHOs medlemsbedrifter i 2014. Undersøkelsen viser også at ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig vektlegges høyere enn både tallforståelse og IKT-ferdigheter.

detaljer

Tittel NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 5-2014. Ferdigheter og holdninger
KategoriArbeidsnotat
ForfatterEspen Solberg
ForfatterPål Børing
ForfatterTone Cecilie Carlsten
ForfatterKristoffer Rørstad
publikasjonsår2014
isbn978-82-327-0081-3