Organisering på fakultetsnivå: Tilleggsanalyse i forlengelsen av fase 2-rapporten HiOAs organisasjonsdesign for framtiden

NIFU Arbeidsnotat 2015:11. Dette arbeidsnotatet bør ses som en utvidelse av de to NIFU-rapportene som ble produsert i sammenheng med underveisevalueringen av HiOAs styrings- og ledelsesstruktur i 2014. Den første av rapportene kartla eksisterende situasjon som så i fase 2 ble brukt til å identifisere utfordringer og problemer i eksisterende organisasjonsdesign. Denne tilleggsrapporten skal se på sammenlignbare organisasjoner med HiOA, som har en organisasjonsstruktur med enhetlig ledelse og enhetlige prorektorer med faglig og administrativt ansvar (NTNU-modellen).

detaljer

Tittel Organisering på fakultetsnivå: Tilleggsanalyse i forlengelsen av fase 2-rapporten HiOAs organisasjonsdesign for framtiden
KategoriRAPPORT
ForfatterMari Elken
ForfatterTrude Røsdal
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0113-1
issn1894-8200