Skillelinjer i universitets- og høgskolesektoren: Et eksplorerende notat

NIFU-rapport 2015:13. I dette notatet reiser vi spørsmålet om hva som er de grunnleggende institusjonsforskjellene i norsk høyere utdanningssektor. Formålet har vært å teste ut metoder til å tegne et «kart» over de norske lærestedene i høyere utdanning basert på noen sentrale faktorer basert på data samlet inn blant fast vitenskapelig ansatte i UH-sektoren som ledd i et strategisk forskningsprosjekt for Kunnskapsdepartementet .Til tross for at institusjonene tilsynelatende har blitt likere i de siste ti årene, hvor de har blitt behandlet av felles lov, stillingsstruktur, finansieringsmodell og høgskolene har hatt mulighet til å bli akkreditert universitet, finner vi fremdeles det samme hovedskillet mellom de eldre universitetene som forskningsintense og de statlige høgskolene. Norge har fremdeles en klart todelt sektor, på tross av de senere års utvikling.

detaljer

Tittel Skillelinjer i universitets- og høgskolesektoren: Et eksplorerende notat
KategoriArbeidsnotat
Ingvild Reymert
Johannes Hjellbrekke
Per O Aamodt
Nicoline Frølich
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0116-2
issn1894-8200