Overganger og gjennomføring i de studieforberedende programmene: Første delrapport fra prosjektet Forskning på kvalitet, innhold og relevans i de studieforberedende utdanningsprogrammene i videregående opplæring

NIFU-rapport 2015:13. NIFU gjennomfører prosjektet «Forskning på kvalitet, innhold og relevans i de studieforberedende utdanningsprogrammene i videregående opplæring» på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Dette er den første underveisrapporten fra prosjektet. Her følger vi tre ungdomskull fra grunnskolen, over i videregående opplæring og gjennom de første årene av høyere utdanning. Vi undersøker overgangen fra ungdomsskolen til de studieforberedende utdanningsprogrammene studiespesialisering, musikk, dans og drama og idrett, kompetanseoppnåelse i hver av disse tre utdanningsprogrammene, valg av studier og mestring i høyere utdanning, målt som studiepoengproduksjon og frafall.

publication details

Tittel Overganger og gjennomføring i de studieforberedende programmene: Første delrapport fra prosjektet Forskning på kvalitet, innhold og relevans i de studieforberedende utdanningsprogrammene i videregående opplæring
KategoriRAPPORT
Kari Vea Salvanes
Jens Brandi Grøgaard
Per O Aamodt
Berit Lødding
Elisabeth Hovdhaugen
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0114-8
issn1892-2597