Bioteknologisk FoU 2013: Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren

NIFU-rapport 2015:21. Rapporten omhandler ressurser og resultater innenfor bioteknologisk FoU i norsk universitets- og høgskolesektor (UoH-sektor) og instituttsektor i 2013. Datamaterialet stammer fra NIFUs kartlegging av bioteknologisk FoU tilknyttet den ordinære FoU-statistikken. Dette er den sjette kartleggingen av bioteknologisk FoU i Norge som har vært gjennomført annethvert år siden 2003. Næringslivet omfattes ikke av kartleggingen, men noen hovedtall fra den ordinære FoU-undersøkelsen i næringslivet er tatt med for å vise omfanget av total bioteknologisk FoU i Norge.

detaljer

Tittel Bioteknologisk FoU 2013: Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren
KategoriRAPPORT
ForfatterPål Børing
ForfatterKaja Kathrine Wendt
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0124-7
issn1892-2597