Utdanningsforskning i Norge 2013: Ressurser og resultater

NIFU rapport 2015:8. NIFU har kartlagt ressurser til utdanningsforskning i 2007, 2009, 2011 og 2013, og denne rapporten er dermed den fjerde i serien. For 2013 er det gjennomført en spørreundersøkelse. Definisjoner og spørsmål i den siste undersøkelsen samsvarer stort sett med tidligere år, men er undersøkelsen noe utvidet. Spørreundersøkelsen er supplert med en bibliometrisk analyse av publisering på feltet pedagogikk og utdanning i perioden 2010-2013. Et eget kapittel tar spesielt for seg utdanningsforskning på barnehageområdet.

detaljer

Tittel Utdanningsforskning i Norge 2013: Ressurser og resultater
KategoriRAPPORT
ForfatterHebe Gunnes
ForfatterKristoffer Rørstad
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0084-4
issn1892-2597