Virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning – status og utfordringer: Sluttrapport fra evalueringen av virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig finansiert forskning

NIFU-rapport 2015:18. I denne rapporten presenteres resultatene av evalueringen av virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig finansiert forskning. Formålet med evalueringen er å vurdere hvordan virkemiddelapparatet for kommersialisering er organisert og finansiert i universitets- og høyskolesektoren, og om intensjonene i endringene i Universitets- og høgskoleloven og Arbeidstakeroppfinnelsesloven som ble gjennomført i 2003, har blitt oppfylt og hvilke resultater dette har ført til. På grunnlag av dette skal det fremmes forslag til hvordan virkemiddelapparatet kan videreutvikles for å møte fremtidige utfordringer. Evalueringen har blitt gjennomført i samarbeid mellom NIFU og Handelshøgskolen i Bodø og Nordlandsforskning.

detaljer

Tittel Virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning – status og utfordringer: Sluttrapport fra evalueringen av virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig finansiert forskning
KategoriRAPPORT
ForfatterOlav R Spilling
ForfatterSiri Brorstad Borlaug
ForfatterEric James Iversen
ForfatterEinar Rasmussen
ForfatterEspen Solberg
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0112-4
issn1892-2597