Valg og bruk av læremidler: Innledende analyser av en spørreundersøkelse til lærere

NIFU Arbeidsnotat 2015:12. Dette arbeidsnotatet er den første rapporteringen fra en spørreundersøkelse til lærere om valg og bruk av læremidler. Undersøkelsen er en del av forskningsprosjektet Ark&App, ledet av Institutt for pedagogikk (IPED) ved Universitetet i Oslo. Notatet er basert på en bestilling fra Utdanningsdirektoratet. NIFU har stått for analysene. Sammendraget er utarbeidet av IPED, Senter for IKT i utdanningen, Utdanningsdirektoratet og NIFU i fellesskap. Datamaterialet som notatet er basert på vil bli brukt i videre analyser i prosjektet Ark&App og av Senter for IKT i utdanningen.

detaljer

Tittel Valg og bruk av læremidler: Innledende analyser av en spørreundersøkelse til lærere
KategoriArbeidsnotat
ForfatterErica Waagene
ForfatterCay Gjerustad
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0115-5
issn1894-8200