Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2014: Hovedresultater og dokumentasjon

NIFU-rapport 2015:15. For tiende gang har NIFU gjennomført måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid i helseforetakssektoren. Rapporteringen bygger på et opplegg utviklet av de regionale helseforetakene i regi av Helse- og omsorgsdepartementet og det daværende Helse Sør RHF. Etter å ha overtatt det operative ansvaret for målesystemet fra og med 2006-rapporteringen, har NIFU videreutviklet systemet i samarbeid med sektoren selv. Rapporteringen er samordnet med den norske FoU-statistikken. Hovedformålet med denne rapporten er å dokumentere gjennomføringen av og hovedresultater fra målingen av helseforetakenes ressursbruk til forskning i 2014.

detaljer

Tittel Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2014: Hovedresultater og dokumentasjon
Kategori RAPPORT
ForfatterOle Wiig
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0104-9
issn1892-2597