Sentre for fremragende utdanning (SFU): I samvirke med institusjoner og fag

NIFU-rapport 2015:22. Senter for fremragende utdanning (SFU) er Norges eneste prestisjeordning innenfor høyere utdanning. Stimuleringstiltaket ble etablert i kjølvannet av Stjernøutvalgets forslag om å opprette et «Senter for fremragende undervisning» som et nytt nasjonalt virkemiddel for å heve kvaliteten på og status for høyere utdanning i Norge. Det første senteret ble opprettet i 2011, og ytterligere tre kom til i 2013. Målet med denne studien har vært å undersøke hvilken merverdi det har for søkermiljø, vertsinstitusjon og sektoren at det ble søkt om SFU-status. Vurderingen gjelder både for de som har oppnådd slik status, og for de som ikke nådde fram til de første to rundene.

detaljer

Tittel Sentre for fremragende utdanning (SFU): I samvirke med institusjoner og fag
KategoriRAPPORT
ForfatterTone Cecilie Carlsten
ForfatterAgnete Vabø
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0118-6
issn1892-2597