Måling av innovasjonsaktiviteten i helseforetakene: En videreutvikling av de nasjonale indikatorene for innovasjon i helsesektoren

NIFU Arbeidsnotat 2015:16. I denne rapporten foreslås en ny modell for måling og stimulering av innovasjon i helseforetakene. Modellen er basert på at man som datagrunnlag bruker den informasjonen som uansett blir til når tjenesteinnovasjon og kommersialisering følges opp på en profesjonell måte i en beslutningsprosess. Ideen er å måle innovasjonsaktiviteten i forhold til hvor langt prosjektene føres gjennom et faseforløp i retning av implementering og spredning eller kommersialisering. Dessuten skal målingen omfatte vurdert og realisert økonomisk potensiale eller samfunnsøkonomisk betydning.

publication details

Tittel Måling av innovasjonsaktiviteten i helseforetakene: En videreutvikling av de nasjonale indikatorene for innovasjon i helsesektoren
Kategori KOMPENDIUM
Gunnar Sivertsen
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0132-2
issn1894-8200