Evaluering av Ph.d.-rådet – et initiativ til styrket uddannelsesforskning rettet mod folkeskolen

NIFU-rapport 2015:17. Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning ble opprettet i 2011 etter initiativ av Folketinget. I henhold til Globaliseringsavtalen 2011-12 er formålet å styrke utdannelsesforskning rettet mot folkeskolen gjennom utdannelse av ph.d.er som primært skal arbeide i profesjonshøyskolene. I perioden 2011-2014 ble det til sammen utdelt 45 ph.d.-stipendier. Dette initiativet skulle evalueres etter tre år. NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) ble tildelt evalueringsoppdraget. Vi gir her en kort sammenfattende vurdering av satsingen på utdannelsen av ph.d.er på skoleforskningsfeltet og som primært skal arbeide i profesjonshøyskolen. Det må understrekes at dette er en midtveisevaluering, og at det er for tidlig å si hvor vellykket dette tiltaket vil bli for å oppnå de ønskede mål. Det er likevel mulig å gi en vurdering av om ph.d.-satsingen er på riktig vei, og om det kan være hensiktsmessig å foreta endringer i måten dette programmet drives på.

detaljer

Tittel Evaluering av Ph.d.-rådet – et initiativ til styrket uddannelsesforskning rettet mod folkeskolen
KategoriRAPPORT
ForfatterSvein Kyvik
ForfatterTine Sophie Prøitz
ForfatterPer O Aamodt
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0110-0
issn1892-2597