Teknologer, realister og økonomer på arbeidsmarkedet: Kandidatundersøkelse tre år etter fullført utdanning blant teknologer, realister og økonomer

NIFU-rapport 2015:30. Denne rapporten presenterer hovedresultater fra en undersøkelse som ble gjennomført vinteren/våren 2015 blant personer som fullførte teknologiske, naturvitenskapelige og økonomisk-administrative utdanninger våren 2012. Både personer som fullførte en bachelorgrad og mastergrad i 2012, er inkludert.

detaljer

Tittel Teknologer, realister og økonomer på arbeidsmarkedet: Kandidatundersøkelse tre år etter fullført utdanning blant teknologer, realister og økonomer
KategoriRAPPORT
ForfatterClara Åse Arnesen
ForfatterLiv Anne Støren
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0135-3
issn1892-2597