Bedre sammen – en dybdestudie av samarbeidsrelasjonen mellom NTNU og SINTEF

NIFU-rapport 2015:29. I denne rapporten presenteres resultatene fra en dybdestudie av samarbeidsrelasjonen mellom NTNU og SINTEF. Formålet med studien er å kartlegge hvordan samhandlingen mellom institusjonene foregår i dag, identifisere sterke og svake sider ved det strategiske samarbeidet og foreslå konkrete tiltak for å bedre samhandlingen.

detaljer

Tittel Bedre sammen - en dybdestudie av samarbeidsrelasjonen mellom NTNU og SINTEF
KategoriRAPPORT
ForfatterSiri Brorstad Borlaug
ForfatterSiri Aanstad
ForfatterAris Kaloudis
ForfatterEspen Solberg
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0134-6
issn1892-2597