Deltakerundersøkelsen 2015: Resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor satsingen «Kompetanse for kvalitet»

NIFU-rapport 2015:26. Denne rapporten presenterer funn fra Deltakerundersøkelsen 2015. Undersøkelsen er rettet mot lærere i skolen som har tatt videreutdanning innenfor satsingen Kompetanse for kvalitet. Satsingen har som mål å gi elevene økt læringsutbytte. Målet skal nås ved å videreutdanne lærere for å styrke deres faglige og fagdidaktiske kompetanse.

detaljer

Tittel Deltakerundersøkelsen 2015: Resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor satsingen «Kompetanse for kvalitet»
KategoriRAPPORT
ForfatterCay Gjerustad
ForfatterKari Vea Salvanes
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0129-2
issn1892-2597