Legers motivasjon for valg av spesialitet under og etter studiet

I våre dager er en lege nesten alltid spesialist, og spesialiteten er en avgjørende del av legeidentiteten. Mange leger opplever nok likevel spesialitetsvalget som noe tilfeldig. Median tid for spesialisering i Norge var i 1997 åtte år etter autorisasjon, og mange skifter spesialitet i løpet av spesialiseringsperioden. Motivene bak det endelige valget av spesialitet kan derfor synes nokså komplekse.

detaljer

Tittel Legers motivasjon for valg av spesialitet under og etter studiet
KategoriARTIKKEL
ForfatterJan Ole Røvik
ForfatterOlaf Gjerløw Aasland
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
publikasjonsår2008
issn0029-2001