Ansettelser i tre statlige virksomheter

I denne rapporten undersøkes ansettelser til stillinger fra konsulentnivå og oppover i tre virksomheter innenfor sentralforvaltningen. Det fokuseres på trekk ved søkermassen, kvinners muligheter i forhold til menn og interne søkeres konkurransesituasjon i forhold til eksterne. Til stillinger på saksbehandlernivå er det svært mange søkere, og det er ofte langt flere kvalifiserte enn de som innkalles til intervju. På saksbehandlernivå er det omlag like mange kvinner som menn i søkermassen. Kvinneandelen blant søkerne avtar med stillingsnivå, og til lederstillinger er kun hver femte søker kvinne. Det er en større andel kvinner blant de som er innstilt på førsteplass enn det er kvinner i søkermassen, uten at dette gjenspeiles i bedre formelle kvalifikasjoner blant kvinner. Undersøkelsen bekrefter at søkere som allerede er tilknyttet virksomheten har gode sjanser for å nå fram i ansettelsesprosessen. Omlag to av tre stillinger blir besatt av søkere med intern praksis.

detaljer

Tittel Ansettelser i tre statlige virksomheter
Kategori ARTIKKEL
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
publikasjonsår1997
issn1504-8004