Statsbudsjettet 2016: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2016

NIFU-rapport 2015:35. NIFU utarbeider årlig en oversikt over konsekvensene av Regjeringens forslag til statsbudsjett i Prop. 1 S for universiteter, høgskoler, forskningsråd og institusjoner med forskning. Denne rapporten utgjør den første delen av dette arbeidet. Det er en hurtigutredning som har fokus på budsjettproposisjonens forskningspolitiske profil. De endelige tall fra NIFUs gjennomgang av det vedtatte budsjett for 2016 vil foreligge våren 2016.

detaljer

Tittel Statsbudsjettet 2016: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2016
KategoriRAPPORT
ForfatterEgil Kallerud
ForfatterBo Sarpebakken
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0144-5
issn1892-2597