Hva påvirker andelen ufaglærte i barnehager og pleie og omsorg?

NIFU-rapport 2015:34. Rapporten er finansiert av KS og tar for seg problematikken med ufaglærte, eller ansatte uten relevant fagutdanning, i pleie- og omsorgssektoren og barnehagesektoren i kommunene.

detaljer

Tittel Hva påvirker andelen ufaglærte i barnehager og pleie og omsorg?
KategoriRAPPORT
ForfatterRune Borgan Reiling
ForfatterHåkon Høst
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0142-1
issn1892-2597