Livslang læring og ansettbarhet for arbeidstakere over 55 år

Proba samfunnsanalyse rapport 2015:11. Denne rapporten presenterer funn fra en kartlegging av livslang læring og seniorers ansattbarhet/employability på arbeidsmarkedet i Norge. Studien er finansiert av Senter for seniorpolitikk og består av en kvantitativ analyse og en casestudie.

detaljer

Tittel Livslang læring og ansettbarhet for arbeidstakere over 55 år
KategoriRAPPORT
ForfatterLars-Erik Becken
ForfatterTone Cecilie Carlsten
ForfatterPål Børing
ForfatterElise Wedde
ForfatterDorothy Sutherland Olsen
ForfatterHelene Berg
publikasjonsår2015
issn1891-8093