Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 1

Fafo-notat 2015:12. Forord Dette er første delrapport i evalueringen av forsøk med vekslingsmodell som alternativ til 2+2 modellen i fag- og yrkesopplæringen. Temaet for denne delrapporten er organisering og implementering av forsøk med veksling i ulike fylkeskommuner og innen ulike fag. Denne første fasen av evalueringen skal bidra til å belyse avveininger som er gjort lokalt, hvilke aktører som er involvert i planleggingen og implementeringen, hvilke mål de ønsker å nå, variasjoner i organisering, og ulike interesser og prosesser.

detaljer

Tittel Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 1
KategoriArbeidsnotat
ForfatterHåkon Høst
ForfatterTorgeir Nyen
ForfatterKaja Reegård
ForfatterIdunn Seland
ForfatterAnna Hagen Tønder
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0149-0
issn1894-8200