Lange spor i helseforskningen: Bidrag fra forskningsprosjekter støttet av Norges forskningsråd innenfor psykisk helse og rusmiddelfeltet på 2000-tallet

NIFU-rapport 2015:36. Denne studien er gjort på oppdrag av Norges forskningsråd, og ser på ringvirkningene av Forskningsrådets satsinger på rusmiddelforskning og forskning på psykisk helse. Primært følger vi resultatene og «sporene» etter forskningsaktiviteter finansiert av tre store programsatsinger i Norges forskningsråd i perioden 2001-2011.

detaljer

Tittel Lange spor i helseforskningen: Bidrag fra forskningsprosjekter støttet av Norges forskningsråd innenfor psykisk helse og rusmiddelfeltet på 2000-tallet
KategoriRAPPORT
ForfatterInge Ramberg
ForfatterEspen Solberg
ForfatterDag W. Aksnes
ForfatterPål Børing
ForfatterFredrik Niclas Piro
ForfatterSabine Wollscheid
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0148-3
issn1892-2597