Lange spor i helseforskningen: Bidrag fra forskningsprosjekter støttet av Norges forskningsråd innenfor psykisk helse og rusmiddelfeltet på 2000-tallet

NIFU-rapport 2015:36. Denne studien er gjort på oppdrag av Norges forskningsråd, og ser på ringvirkningene av Forskningsrådets satsinger på rusmiddelforskning og forskning på psykisk helse. Primært følger vi resultatene og «sporene» etter forskningsaktiviteter finansiert av tre store programsatsinger i Norges forskningsråd i perioden 2001-2011.

publication details

Tittel Lange spor i helseforskningen: Bidrag fra forskningsprosjekter støttet av Norges forskningsråd innenfor psykisk helse og rusmiddelfeltet på 2000-tallet
KategoriRAPPORT
Inge Ramberg
Espen Solberg
Dag W. Aksnes
Pål Børing
Fredrik Niclas Piro
Sabine Wollscheid
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0148-3
issn1892-2597