Evaluering av faglig understruktur ved Høgskolen i Bergen

NIFU-rapport 2015:31. Høgskolen i Bergen ga høsten 2015 NIFU i oppdrag å gjennomføre en evaluering av den faglige understrukturen ved høgskolen. HiB ønsket å knytte til seg ekstern kompetanse som kunne bidra til å vurdere om nåværende faglige understruktur var tilpasset interne, pågående prosesser, høgskolens strategiske mål og de krav og endringer som var varslet i regjeringens «Strukturmelding». Det har vært foretatt en gjennomgang av nåværende understruktur samt en vurdering av hvorvidt den fungerer hensiktsmessig sett opp mot interne og eksterne målsettinger og krav. Resultatene fra denne gjennomgangen, samt NIFUs vurdering av dagens modell foreligger i denne rapporten. I tillegg, basert på gjennomgangen og vurderingen forslår NIFU tre mulige modeller for fremtidig organisering av den faglige understrukturen ved HiB: 1) Instituttmodellen, 2) Avdelingsmodellen og 3) Graduate school modellen.

detaljer

Tittel Evaluering av faglig understruktur ved Høgskolen i Bergen
KategoriRAPPORT
ForfatterTrude Røsdal
ForfatterMari Elken
ForfatterBjørn Stensaker
ForfatterHebe Gunnes
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0139-1
issn1892-2597