Evaluering av miljøinstituttene i Norge – Hovedrapport

Norges forskningsråd har startet en omfattende evaluering av alle forskningsinstitutter som er underlagt Retningslinjer for statlig basisfinansiering. Denne evalueringen er den første i denne runden, og omfatter de åtte instituttene som utgjør miljøarenaen i basisfinansieringssystemet.

detaljer

Tittel Evaluering av miljøinstituttene i Norge - Hovedrapport
Kategori RAPPORT
RedaktørEspen Solberg
publikasjonsår2015