Fusjonsutredning for Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund. Statuskartlegging og mulighetsstudie

NIFU-rapport 2015:41. På vegne av de tre statlige høgskolene Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane ga Høgskolen i Bergen høsten 2015 NIFU i oppdrag å gjennomføre en fusjonsutredning for disse tre høgskolene. Utredningen skulle i hovedsak omfatte en kartlegging av status for høgskolene og en mulighetsstudie for å synliggjøre og vurdere mulighetene for sammen å utvikle en ny høyere utdanningsinstitusjon på Vestlandet.

detaljer

Tittel Fusjonsutredning for Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund. Statuskartlegging og mulighetsstudie
KategoriRAPPORT
ForfatterTrude Røsdal
ForfatterSvein Kyvik
ForfatterTerje Næss
ForfatterHebe Gunnes
ForfatterBjørn Magne Olsen
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0156-8
issn1892-2597