Hva teller når barn skriver? En ekspertpanelstudie

NIFU-rapport 2015:38. På oppdrag fra Senter for IKT i utdanningen har NIFU gjennomført en ekspertpanelstudie for å identifisere viktige utfallsvariabler i studier av skriveopplæringen fra 1. til 3. klasse. Studien er gjennomført i november og desember 2015. Totalt 14 personer fra ulike fagområder har deltatt i ekspertpanelet. Studien omfatter også en redegjørelse av sentrale funn fra en litteraturstudie om tidlig skriveopplæring med og uten digitale verktøy. Med utgangspunkt i dette og resultatene fra ekspertpanelstudien gis anbefalinger om hvilke utfallsvariabler som kan inngå i fremtidige studier som måler effekter av digitale verktøy i skriveopplæringen.

publication details

Tittel Hva teller når barn skriver? En ekspertpanelstudie
KategoriRAPPORT
Jørgen Sjaastad
Sabine Wollscheid
Cathrine Edelhard Tømte
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0153-7
issn1892-2597