Barnehagetilbudet til barn med særlige behov : Undersøkelse av tilbudet til barn med særlige behov under opplæringspliktig alder

Alle barn under opplæringspliktig alder med særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Kommunen har også ansvar for å tilrettelegge barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne, og barnehagetilbudet skal tilpasses det enkelte barn uavhengig av funksjonsnivå. Denne rapporten er en kartlegging av det tilbudet barn under opplæringspliktig alder med særlige behov får i kommuner og barnehager.

detaljer

Tittel Barnehagetilbudet til barn med særlige behov : Undersøkelse av tilbudet til barn med særlige behov under opplæringspliktig alder
KategoriRAPPORT
ForfatterChristian Wendelborg
ForfatterJoakim Caspersen
ForfatterAnna M. Kittelsaa
ForfatterStina Svendsen
ForfatterAnne Sigrid Haugset
ForfatterTrond Kongsvik
ForfatterRune Borgan Reiling
publikasjonsår2015
isbn978-82-7570-440-3