Utfordringer i måling av helseforetakenes ressursbruk til FoU, herunder bruk av HRCS-klassifisering: Rapport IV fra en rådgivende gruppe (Ressursgruppen) oppnevnt av RHFenes strategigruppe for forskning

NIFU Arbeidsnotat 2015:23. Til å videreføre arbeidet med å videreutvikle og forbedre målesystemet for ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetak og private, ideelle sykehus, oppnevnte RHFenes strategigruppe for forskning våren 2011 en permanent arbeidsgruppe – Ressursgruppen. Ressursgruppen ble opprettet i forlengelsen av en arbeidsgruppe under ledelse av Anne Husebekk, som la fram sine anbefalinger i Ole Wiig og Anne Husebekk (red.): Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene, NIFU Rapport 22/2011. Ressursgruppen har siden den gang avgitt i alt tre innstillinger, som alle er utgitt som NIFU arbeidsnotater. Det foreliggende arbeidsnotatet inneholder dermed gruppens fjerde innstilling. Notatet viser status for gruppens arbeid, og et hovedfokus denne gangen er utfordringer rundt innføring av det såkalte Health Research Classification System (HRCS) i ressursmålingen. Dessuten drøftes sider ved kostnadsstrukturen og finansieringsstrukturen.

detaljer

Tittel Utfordringer i måling av helseforetakenes ressursbruk til FoU, herunder bruk av HRCS-klassifisering: Rapport IV fra en rådgivende gruppe (Ressursgruppen) oppnevnt av RHFenes strategigruppe for forskning
KategoriArbeidsnotat
RedaktørOle Wiig
RedaktørPål Bakke
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0163-6
issn1894-8200