Norsk polarforskning – forskning på Svalbard: Ressursinnsats og vitenskapelig publisering – indikatorer 2014

NIFU-rapport 2015:37. Denne rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse av norsk polarforskning for året 2014, med fokus på ressursinnsats i form av årsverk og finansiering. Omfanget av norsk polarforskning i en internasjonal sammenheng belyses også gjennom indikatorer over vitenskapelig publisering for perioden 2005 til 2014. Rapporten inneholder i tillegg resultater fra en kartlegging av norsk og utenlandsk forskning på Svalbard. Prosjektet er gjennomført etter avtale med Norges forskningsråd.

detaljer

Tittel Norsk polarforskning – forskning på Svalbard: Ressursinnsats og vitenskapelig publisering - indikatorer 2014
KategoriRAPPORT
ForfatterDag W. Aksnes
ForfatterKristoffer Rørstad
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0162-9
issn1892-2597