Kartlegging av etter- og videreutdanningstilbud i Norge

NIFU-rapport 2015:39. Foreliggende rapport har hatt som mål å kartlegge det mangfoldige landskapet av alle tilbydere av etter- og videreutdanning (EVU) på tvers av sektorer i Norge. Gjennom en omfattende datainnsamling har vi kartlagt EVU-tilbud innenfor universiteter og høgskoler, ved de offentlige og private fagskolene, i et utvalg av bransjer og bedrifter samt gjort et forsøk på å identifisere andre tilbydere ut over disse. I tillegg har vi kartlagt tilbydere av videregående opplæring for voksne, et ganske annet felt og med andre deltakergrupper. På mange måter er dette et pionerarbeid. Senere kartlegginger vil trolig kunne trekke veksler på de erfaringene vi har gjort oss i dette arbeidet. Kartleggingen viser fremfor alt et enormt mangfold av tilbydere og en økende vekst i nye tilbud innenfor samtlige sektorer.

detaljer

Tittel Kartlegging av etter- og videreutdanningstilbud i Norge
KategoriRAPPORT
ForfatterCathrine Edelhard Tømte
ForfatterDorothy Sutherland Olsen
ForfatterErica Waagene
ForfatterEspen Solberg
ForfatterPål Børing
ForfatterSiri Brorstad Borlaug
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0154-4
issn1892-2597