Fra politisk visjon til virkeligheten i klasserommet: Evaluering av virkemidlene i Ungdomstrinn i utvikling. Delrapport 2

NIFU-rapport 2015:27. Denne rapporten er delrapport 2 i NIFUs evaluering av satsingen Ungdomstrinn i utvikling. Satsingen er et omfattende utviklingsarbeid i ungdomsskolen over hele landet. Hovedmålet for satsingen er «Motivasjon og mestring for bedre læring gjennom mer praktisk og variert undervisning». Satsingen varer ut 2017. NIFUs sluttrapport fra evalueringen er planlagt til slutten av 2018. Oppdraget utføres på vegne av Utdanningsdirektoratet.

detaljer

Tittel Fra politisk visjon til virkeligheten i klasserommet: Evaluering av virkemidlene i Ungdomstrinn i utvikling. Delrapport 2
KategoriRAPPORT
ForfatterEifred Markussen
ForfatterTone Cecilie Carlsten
ForfatterIdunn Seland
ForfatterJørgen Sjaastad
publikasjonsår2015
isbn978-82-327-0131-5
issn1892-2597